Logo teatr razy dwa

Czym jest Teatr Forum?

Wiktoria Grześków
2024-03-17
Teatr Forum to interaktywna forma sztuki dająca głos publiczności. Widzowie stają się aktywnymi uczestnikami, proponując rozwiązania dla scenicznie przedstawionych problemów społecznych. To nie tylko teatr, ale narzędzie zmiany, inspirujące do dialogu i refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.
Teatr Forum

Teatr Forum: Sztuka przekraczająca granice sceny

Teatr Forum nie jest to jedynie spektakl. Łączy on pracę aktorów z widownią poprzez włączenie ich do czynnego działania na rzecz zmian. Jest to narzędzie edukacji, pasji i empatii, które angażuje.

Hisotoria i geneza Teatru Forum

Teatr Forum narodził się w latach 60. XX wieku w Brazylii, dzięki pracy Augusto Boala, reżysera, teoretyka teatru i aktywisty społecznego. Reżyser odkrył jaki potencjał posiada ta forma twórcza. Jest ona potężnym narzędziem do walki z problemami. Stworzył więc teatr, który mógłby zapewnić przestrzeń do współpracy i pozwalałby widzą mieć czynny wkład w zmianę problemów, z którymi każdy z nas się boryka. Tak właśnie powstał “Teatro do Oprimido” czyli Teatr Uciśnionych.

Metoda tego teatru pozwala człowiekowi na lepsze poznanie własnego siebie jak i jego obaw i pragnień. Scenki przedstawiane przez aktorów pokazują dramat bez dobrego zakończenia, gdzie aktor finalnie się poddaje. Po punkcie kulminacyjnym na scenę są zapraszani widzowie, którzy za zadanie mają zaproponować alternatywne rozwiązanie problemów.

Na czym polega ta formuła

W Teatrze Forum sceny przedstawiają masę życiowych problemów takich jak dyskryminacja czy sytuacje opresji. Po pierwszym pokazie, nazywanym "forum", Publiczność jest zapraszana na scenę, aby próbować zmienić bieg wydarzeń. Mogą oni wcielać się w role postaci, proponować rozwiązania problemów lub zmieniać scenariusz według własnego uznania. Ten proces stwarza atmosferę współpracy, co prowadzi do zradzania się nowych pomysłów i rozwiązań.

Cele i znaczenie

Głównym celem Teatru Forum jest pobudzanie empatii, inspirowanie społeczeństwa do zmiany świata. Poszerza on horyzonty oraz rodzi nowe idee. Angażuje widzów do czynnego udziału w rozwiązaniu problemów przedstawionych na scenie. Pozwala on zrozumieć problemy, z którymi każdy z nas się zmaga oraz znaleźć sposoby ich rozwiązania.

Teatr Forum - przykład z życia

Teatr Forum odnosi potężne sukcesy na całej kuli Ziemskiej, inspirując ludzi do zmian. Przykładem tego jest “Theatre of the Oppressed NYC” znajdujący się w Nowym Jorku. Jego działanie polega na angażowaniu lokalnej społeczności do wspólnej interakcji. Skłania on do refleksji na temat własnych problemów i pokazuje, jak możemy sobie z nimi radzić.

Bystrzycki Teatr RAZY DWA również użył tej formy spektaklu w spektaklu “Połamania nóg” edukując oraz inspirując bystrzycką widownię do działania na rzecz zmian. W ten sposób Teatr Uciśnionych do dnia dzisiejszego inspiruje i mobilizuje ludzi do zmieniania świata na lepszy.

Nie tylko rozrywka

Teatr Forum nie jest wyłącznie miejscem rozrywki, lecz jest to przede wszystkim teren, w którym możemy pobudzić naszą kreatywność oraz zwiększyć swoją samoświadomość. Wywołuje on także zmiany możliwości. Jego oryginalność tkwi w połączeniu sztuki i edukacji z zaangażowaniem widowni co motywuje do działań na rzecz lepszego świata oraz wykracza poza granice tradycyjnego teatru.

RAZY DWA i Teatr Forum

Również w naszym teatrze praktykowaliśmy Teatr Forum. Spektaklem, który został zrealizowany w tej formule był "Połamania nóg". Był to spektakl w wykonaniu grupy młodzieżowej.

Teatr forum - moje przemyślenia

Po doświadczeniach w tej metodzie teatru mam wrażenie, że lepiej radze sobie z problemami i bardziej analizuje co się dzieje wokół mnie. Praktyki związane z Teatrem Forum wywołały u mnie falę doznań takich jak zaskoczenie, radość oraz pozwoliło odkryć siebie w jakiś sposób.

Największe zalety Teatru Forum to na pewno wspólne działanie, pozwala nam to poczuć się, że jesteśmy częścią czegoś większego oraz wspólnie zmieniać coś na lepsze. Jest to też lepsze zrozumienie innych i nauka współpracy i różnych nowych rzeczy, która nas rozkręca. Rozwijamy też również pomysłowość i zyskujemy nowatorskie podejście oraz zyskujemy masę inspiracji.

Ta wyjątkowa formuła twórcza to bez wątpienia doskonała promocja teatru poruszająca ludzkie problemy i angażująca społeczność do aktywnego uczestnictwa, co przyciąga nową publiczność i pokazuje, że teatr może być miejscem refleksji nad problemami co przyczynia się do promocji różnorodności i zaangażowania społecznego.

2024 © Teatr RAZY DWA
Strony internetowe dla firm